Premiär för ett helt nytt föreläsningskoncept

Håll utkik – vi har premiär och release för ett helt nytt föreläsningskoncept vid månadsskiftet sept/okt! Här hittar du allt du behöver veta inom arbetsrätt, alltid uppdaterat och precis när Du behöver kunskapen som bäst!! Det här är Tommy Iseskogs föreläsningar On demand – när, var och hur bestämmer du!

Redan 1979 myntade Tommy Iseskog uttrycket Personaljuridik. I en handbok/lärobok, som i år utkommer i sin 27:e upplaga, med titeln Personaljuridik avhandlas arbetsrättens alla delar; från den kollektiva arbetsrätten med kollektivavtal och medbestämmande till anställning/anställningsskydd till skydd mot diskriminering och rätt till allehanda ledigheter. Naturligtvis ingår också regelverket kring arbetsmiljö och arbetstid.

Nu tar vi nästa steg!

Från och med den 15 september 2014 finns nitton olika föreläsningar av och med Tommy Iseskog i form av sk webb-tv. Detta innebär att Du kan abonnera på någon, några eller samtliga dessa föreläsningar. Abonnemangsperioden är 12 månader. Under abonnemangsperioden har abonnenten (den juridiska personen) fullständigt fri tillgång till den eller de föreläsningar som abonnemanget avser. Abonnemanget är alltså inte begränsat till ett visst antal användare eller licenser. Tvärtom – vi vill att så många som möjligt hos abonnenten ska få ta del av innehållet!

Under abonnemangsperioden gäller en aktualitetsgaranti; när någonting i en föreläsning ändras, kommer en ny inspelning att göras så att de föreläsningar som abonnemanget avser alltid är garanterat aktuella.

Föreläsningarna, som är indelade i kategorierna basprogram och fördjupningsprogram, kan användas som utbildningsprogram, som information inom arbetsrätten i allmänhet eller inom ett visst område, som kunskapskälla inför en viss problemhantering eller helt enkelt som ”checklista” för den redan arbetsrättsligt bevandrade.

Vill Du veta mer om hur din organisation kan bli uppkopplad, kontakta oss redan idag så svarar vi på frågor! [email protected]