Curlinggenerationens inträde på arbetsmarknaden

Att curlinggenerationen har gjort sitt inträde på arbetsmarknaden börjar nu märkas i de arbetsrättsliga sammanhangen. Det är inte alltid en självklarhet för dessa unga att ett anställningsavtal innehåller skyldigheter och inte enbart rättigheter. Att man ska utföra arbete med båda händerna och inte kan kombinera matande av en svårt dement vårdtagare och statusuppdatering på facebook, kan uppröra den som alltid har fått ha den smarta telefonen i ena handen under lektionstid i skolan. Att man inte kan vara hemma bara för att man ”inte mår riktigt bra”, förvånar den som befriats från sin närvaro i skolan av just den anledningen. Att man inte kan uttrycka i sociala medier att chefen är en idiot utan att detta får konsekvenser i anställningsrelationen, kan få den unga att känna att mänskliga rättigheter har kränkts. Att förälder sjukanmäler den unge, som måste sova ut efter en svår natt med 38 graders feber, uppfattas (av föräldern och därmed den unge) som en självklarhet.

Jag påstår naturligtvis inte att alla unga agerar på dessa beskrivna sätt, men exemplen är hämtade från min arbetsrättsliga verklighet. Såvitt jag förstår är dessa exempel uttryck för att den curlade unge inte har fått möjlighet att förstå att alla relationer (och livet självt) innehåller kommunicerande kärl av rättigheter och skyldigheter. Det är inte alltid så att rättigheter kommer före skyldigheter. Och det är naturligtvis inte tvärtom heller. Istället handlar det (arbetslivet, medborgarskapet och själva tillvaron som människa) om att rättigheter och skyldigheter är parallelliteter.

Jag tror att curlinggenerationen inte (generellt sett) har förstått detta. Vi har så till det allra yttersta betonat allehanda (och mycket viktiga) rättigheter för barn och unga att vi helt skymt sikten vad gäller motsvarande skyldigheter. Därför blir inträdet i arbetslivet en obehaglig överraskning för många av dessa unga, som den hårda vägen får upptäcka att det finns många åtaganden i en anställning (att utföra arbetet, följa ordningsregler, följa arbetsmiljöregler, samarbeta och vara lojal), som de tidigare inte har träffat på i hemmet eller i skolan.

Alltså – föräldrar och lärare, ställ undan curlingkvasten och sluta sopa. Det är dags att bli coach!

Tommy