Lukter på jobbet? Lyssna här till P4 Upplands intervju med Tommy Iseskog

Den 16 april skapade inslaget i P4Uppland, angående förslaget att Landstinget i Uppsala län skulle förbjuda bl.a. snuslukt på arbetsplatsen, stor allmän debatt! Tommy Iseskog ger sin arbetsrättsliga syn på ämnet; klicka här för att lyssna på hela intervjun som sändes i P4 Uppland den 17 april kl 08.40!