Tommy Iseskog förklarar i sina Tillfälliga Tankar varför han är överraskad men inte förvånad över att HD inte prövar Krokommålet

Som bekant frikände hovrätten de åtalade cheferna i det s.k. Krokommålet. Hovrättens dom väckte berättigad uppmärksamhet av främst två skäl. För det första ansåg domstolen att den vårdslöshet som låg i att man inte hade genomfört en saklig och opartisk mobbningsutredning inte var så klandervärd att den var straffbar. Denna slutsats motiverades med att regelverket kring mobbningsutredning var otydligt. Domstolen menade alltså att det var en ursäktlig felbedömning att inte genomföra en saklig och opartisk mobbningsutredning. I praktisk klartext innebär detta resonemang att man av en normalseriös svensk arbetsgivare inte kan begära att denne vet hur en mobbningsutredning ska utföras.

Klicka här och läs mer!