Välkommen att boka Din plats på TIAN-dagen här

TIAN-dagen är Edge HRs mest välbesökta seminarium som genomförs för 25:e året i rad. Det sker ständigt förändringar i arbetsrätten. Lagar och rättspraxis ändras, nya tillkommer.  Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad för att undvika att göra fel!

www.edgehr.se/tiandagen