Den nya boken Arbetsmiljöansvar handlar om de olika ansvarsregler som gäller i arbetsmiljösammanhang

Arbetsmiljöansvar är en handbok som redovisar vad regelverket kring arbetsmiljöansvar innebär och hur reglerna fungerar i praktiken. Boken är ett arbetsredskap för såväl chefer somskyddsombud. Beställ boken här