Organisatorisk och social arbetsmiljö, nu även i Göteborg!

Välkommen på seminarium 21 januari och 3 mars 2016 med Tommy Iseskog på Näringslivets hus i Stockholm och Opalen i Göteborg

I år kommer nya viktiga arbetsmiljöregler från Arbetsmiljöverket. Det kommer att ställas nya krav på alla arbetsgivare och därmed på alla chefer och arbetsledare. Tommy Iseskog går igenom de nya reglerna och vad dessa innebär i praktiken och från ansvarssynpunkt. Utifrån sin erfarenhet av arbetsmiljö och arbetsmiljöansvar, kommer Tommy att ge konkreta råd om hur man praktiskt kan och bör arbeta utifrån de nya reglerna som träder i kraft den 31 mars 2016. Några av de viktigaste punkterna för dagen:

 

 • Ohälsosam arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling
 • Mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska formuleras
 • Balans mellan krav och resurser; arbetsuppgifter, resultat och prioriteringar
 • Arbetstid; långa arbetspass, övertid och ständig nåbarhet
 • Kränkningar; rutiner för utsatta och arbetsgivare, mobbningsutredningar, åtgärder när kränkning förekommit

Kursdokumentation

 • Boken ”Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt”, som är helt nyskriven av Tommy Iseskog och utkommer i början av januari 2016
 • Powerpointpresentation

Tid och plats Stockholm

 • 21 januari 2016 kl 09.00 – 12.00
 • Registrering och frukost kl 08.15 – 09.00, förmiddagsfika kl 10.15
 • Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

Tid och plats Göteborg

 • 3 mars 2016 kl 09.00 – 12.00
 • Registrering och frukost kl 08.15 – 09.00, förmiddagsfika kl 10.15
 • Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73, Göteborg

Pris

 • 3 650 kr (exkl moms)
 • Anmäl 5 personer och betala för 4

Anmäl er här