Tommy medverkade i inslag på SVT 10/12

Den 10 december medverkade Tommy i ett inslag på SVT Helsingborg. Inslaget handlade om huruvida en förtroendevald kan dömas för brott mot efterforskningsförbudet.

Se inslaget här