Fördjupningsutbildning i samarbete med EdgeHR, 9 – 11 februari

Intensivutbildning steg 2 på Krusenbergs herrgård 9-11 februari.

Vår samarbetspartner Edge HR hälsar välkommen till denna uppskattade påbyggnads- och fördjupningskurs i arbetsrätt. Utbildningen ger dig en metod som hjälper dig att lösa konkreta arbetsrättsliga problem och förstå hur de arbetsrättsliga reglerna ska tillämpas. 4 dagar inklusive tentamen. Motsvarar 7,5 högskolepoäng.

Utbildningens innehåll

  • Tillämpning av avtalsrättsliga regler inom arbetsrätten.
  • Den rättsliga tekniken och metoden för att tolka och analysera rättsfall.
  • Tillämpningen av tekniken för rättsfallstolkning på olika viktiga arbetsrättsliga domar
  • Tentamen genom praktisk rättsfallstolkning av två AD-domar.

Utbildningens teoriavsnitt handlar dels om arbetsrättslig avtalsrätt, dels om juridisk metod och teknik.

Den arbetsrättsliga avtalsrätten ger dig en helhetsbild av alla de olika avtalsaspekter som finns inom arbetsrätten, tex hur uppkommer ett anställningsavtal, vad gäller om man inte är överens i detaler i ett anställningsavtal, vad ska man tänka på när man förhandlar fram ett avtal, när man blir bunden av ett avtalsförslag osv.

Juridisk metod och teknik handlar om ”hantverket” inom juridiken, alltså de redskap och verktyg som man i vardagen behöver för att rätt analysera och därmed rätt kunna hantera olika personaljuridiska problem.

Utbildningens ”övningsdel” handlar om att praktisera kunskaperna rörande juridisk metod. Deltagarna arbetar med riktiga fall och lär sig formulera det rättsliga problemet på ett relevant sätt, analysera problemet med tillämpliga rättsregler (främst LAS-regler) och att komma till så riktiga slutsatser som möjligt.

Utbildningen ger kunskaper som är oerhört värdefulla och nödvändiga för att kunna ge råd i arbetsrättsliga frågor och hantera arbetsrättsliga problem i praktiken.

Upplägg

Undervisningen genomförs i seminarieform under 3 dagar samt 1 dags tentamen.  Teori varvas med praktiska övningar och verkliga case. Dagarna avslutas med gemensam middag. Du får möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med övriga deltagare och du bygger ett värdefullt personligt nätverk.
Utbildningen genomförs som internat på Krusenberg Herrgård utanför Stockholm.

Målgrupp

HR-specialister, förhandlingschefer, fackliga ombud med flera som behöver kunna tolka och analysera AD-domar.

Utbildningstimmar

Utbildningen ger 19 aktualitetstimmar för dig som är medlem i SRF och SRF lön.

Tid och plats

9-11 februari med tentamen 20 februari 2016.
Utbildningen genomförs som internat på natursköna Krusenberg Herrgård utanför Stockholm. Tentamen genomförs på Sjöfartshuset, Skeppsholmen 10 i centrala Stockholm.

Logi

Edge HR bokar rum åt dig på Krusenberg Herrgård. Kostnad för logi betalas direkt till kursgården.

Tentamen eller intyg

Du som har genomfört utbildningen har möjlighet att genomgå en skriftlig tentamen. Du som endast vill ha intyg på genomgången utbildning kan få detta. Steg 2 motsvarar 7,5 högskolepoäng. Efter genomförd utbildning finns en fortsättningskurs på motsvarande 7,5 högskolepoäng, Arbetsrättslig Intensivutbildning steg 3.

Kostnad

Kursavgiften är 32.000 kr exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur: böckerna Anställningsavtalet samt Juridisk metod tillämpad inom arbetsrätten samt rättsfall och lösningar, provabonnemang på ADR – Arbetsrättens domsregister i 3 veckor, seminarier (med kaffe, lunch och middag under seminariedagarna) och tentamen. Kostnaden för logi tillkommer och betalas direkt till Krusenberg Herrgård. Vid eventuella frågor angående boende ring direkt till Krusenberg Herrgård tel. 018-18 03 00.

”Jag har haft stor nytta av dessa utbildnings-
dagar både i min roll som rådgivare/konsult och som utbildare inom arbetsrättsliga frågor för nya chefer inom kommunen.” (Anette Bergman, förhandlings-sekreterare, Karlstad Kommun)

Kursdokumentation

  • Böckerna Anställningsavtalet samt Juridisk metod tillämpad inom arbetsrätten.
  • Rättsfallskompendium

I övningarna används autentiska domar. Deltagarna får arbeta med parternas argumentation och presenterad bevisning samt slutligen agera domstol.

Arbetsrättens Domsregister, ADR, i 3 veckor  (du får tillgång till ADR en månad före kursstart)

Utbildningstimmar

Utbildningen ger 19 aktualitetstimmar för dig som är medlem i SRF och SRF lön.

Välkommen med din anmälan till vår samarbetspartner Edge HR!