Seminariet om organisatorisk och social arbetsmiljö är igång!

Premiärseminarium om hur de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket (om organisatorisk och social arbetsmiljö) ska implementeras i företag och organisationer.