Tommys Tillfälliga Tankar

Den svenska modellen i EU.

Häromdagen kallade regeringen till presskonferens för att meddela att den svenska modellen är säkrad inom EU. Statsministern och arbetsmarknadsministern försökte förklara att man nått stora framgångar i kontakter med EU-kommissionen i fråga om de s.k. Lavalreglerna. Det kan naturligtvis alltid diskuteras vad som är en stor politisk framgång. Oavsett hur det nu inträffade ska bedömas är det viktigt att försöka klara ut vad som egentligen har och – framför allt – inte har hänt.

För det första ska konstateras att – än så länge – har inte någonting förändrats i regelverket. EU-kommissionen har utarbetat ett första diskussionsunderlag. Av mångårig erfarenhet vet vi att det alltid är mycket lång väg (oftast flera år) från att ett sådant första diskussionsunderlag presenteras till att ett faktiskt beslut fattas, om det över huvudtaget blir något genomförande av förslagen.

För det andra är förslagen mycket allmänt hållna – att anställningsvillkor vid utstationering i princip ska ligga på ”normalvillkorsnivå” och inte enbart på miniminivå (som är Laval-reglernas huvudsakliga innebörd) – och såtillvida av principiell och inte särskilt praktisk natur. Detta är självklart begripligt med hänsyn till frågans nuvarande ställning. Det är som sagt tal om ett diskussionsunderlag från kommissionens sida.

Läs fortsättningen och hela artikeln här!