Att vara eller icke vara – det är som bekant frågan (eller en pikant fråga)

Eller snarare: Att vara med eller att inte vara med i EU – det är en pikant fråga! Man må naturligtvis tycka vad som helst om EU. Man må tycka att EU lägger sig i både det ena och det andra som EU inte borde ha med att göra. Inom arbetsrätten har exempelvis många, såväl arbetsgivarföreträdare som fackliga företrädare, tyckt att EU borde ge blanka f-n i hur långa raster vi har eller om måltidsuppehåll kan få förekomma istället för rast eller om dygnsvilan ska omfatta si eller så många timmar. Man må självfallet tycka allt detta och mycket därtill.

Men! Det är en helt annan sak hur man går till väga när man ska fatta beslut om att lämna den ekonomiska, politiska och juridiska organisation som man har tillhört i 43 år! Banne mig, det är en annan sak!

Det är till och med så att jag kan bli smått upprörd över tillvägagångssättet. Jag menar: hur i h-vete kan man ha en folkomröstning med ett alternativ (som måhända är oaptitligt) som är beprövat sedan 43 år och med ett andra alternativ där ingen vet vad det innebär (en hemlig låda, helt enkelt)! Lägg märke till: absolut ingen vet vad detta andra alternativ, som nu 52% har röstat för, i praktiken innebär i ekonomiska, politiska eller juridiska termer!

Nu i efterhand visar det sig att de ledande personer som talade för detta alternativ inte räknade med att alternativet skulle vinna. Nu i efterhand visar det sig att medborgarna vänder sig till google med frågan ”vad är EU?”. För såväl de politiska beslutsfattarna som för väljarna blir detta inte bara en parodi på demokrati. Det blir faktiskt ett hån mot själva begreppet demokrati. Den största skuggan faller naturligtvis över de politiker som fattat beslut om att utlysa en folkomröstning i en fråga som inte är så förberedd att det går att folkomrösta i frågan. Om de dessutom gjort det i övertygelsen att folket inte skulle rösta på ”den hemliga lådan”, är det inte bara en skugga utan ett totalt mörker som faller över de ansvariga.

Till råga på allt elände påverkar denna stolliga omröstning oss alla. Om inte annat kommer följderna av omröstningen att förlama allt EU-arbete under överskådlig tid. Detta gäller inte minst EU-arbetet på arbetsmarknadsområdet.

Detta låter dystert. Nu tycks det som om det finns något litet ljus i tunneln. Politiker och väljare i Storbritannien förefaller famla efter någon slags ”ångerknapp”. Kanske kan det till och med bli fråga om en ny folkomröstning. I det sistnämnda fallet blir det spännande att höra hur lämna-anhängarna ska argumentera. ”Vi är visserligen för den hemliga lådan, men rösta för stanna, eftersom vi inte trodde att ni skulle rösta för utträde”.

Att vara eller icke vara?! Är det över huvudtaget en fråga? Att vara eller icke vara med i EU är däremot en rimlig fråga. Men för att kunna ta ställning till frågan duger det inte med ett ”stanna”-alternativ och en hemlig låda.

På vår hemmaplan har riksdagen fattat beslut om visselblåsarlagen och nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering och för likabehandling (inklusive lönekartläggning). Dessa lagändringar träder i kraft den 1 januari 2017. Jag återkommer i flera olika sammanhang – bla på TIAN-dagen – till detta i augusti.

För övrigt tillönskar jag Er Alla en god sommar! Jag har i och för sig förstått att det man ska tillönska är en glad eller skön sommar, men jag envisas med att tillönska en GOD sommar. Du kan själv fylla det goda med det innehåll som passar just Din smak.

Tommy Iseskog