Till minnet av Margareta Lundberg

Vår älskade Margareta avled den 20 juli 2016 efter en tids sjukdom. In i det sista arbetade hon med nyhetsbrevet TIAN och Tommys böcker. Förutom att hon alltid har gjort ett fantastiskt arbete, har Margareta varit ett föredöme för oss alla i sin syn på arbetet och den lojalitet som hon alltid visat vår verksamhet, våra samarbetspartners och våra kunder/klienter. Saknaden efter Margareta är oändlig. Sorgen känns bedövande och förlamande. Samtidigt är vi gränslöst och evigt tacksamma över att vi har fått ha Margareta som vår medarbetare, medmänniska och – framför allt  –  sanna vän!