Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport mars 2017

Hej alla deltagare i Aktuell Arbetsrätt! Här hittar ni rapporten med samtliga AD-domar som avkunnats i mars 2017:

• AD 2017 nr 10, som handlar om ogiltigt avvecklingsavtal och
arbetstagares rätt till lön, s 1
• AD 2017 nr 12, som handlar om upphovsrättslagen,
företagshemlighetslagen och lojalitetsåtagandet i ett
anställningsavtal, s 11
• AD 2017 nr 13, som handlar om rätt till lön, oklarhet om
anställningens bestånd, avskedande och brott mot
semesterlagen, s 27
• AD 2017 nr 14, som handlar om uppsägning vid samarbetsproblem,
lön under tvistetid och avstängning, s 41
• AD 2017 nr 15, som handlar om avvisande av talan och
rättegångskostnader, s 55
• AD 2017 nr 17, som handlar om ogiltigt anställningsavtal och
avskedande, s 67
• AD 2017 nr 19, som handlar om kollektivavtalstolkning – förläggning
av arbetstid och arbetstidens omfattning, s 81

Ladda hem rapporten: AD-domar mars 2017