Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport april 2017

Hej alla deltagare i Aktuell Arbetsrätt! Här hittar ni rapporten med samtliga AD-domar som avkunnats i april 2017:

• AD 2017 nr 22, som handlar om lojalitetsåtagandet i ett
anställningsavtal, s 1
• AD 2017 nr 23, som handlar om kränkning av rättigheter enligt
Europakonventionen samt direkt eller indirekt
diskriminering, s 21
• AD 2017 nr 25, som handlar om kollektivavtalstolkning – ledighet
kopplad till nationaldagen, s 41
• AD 2017 nr 26, som handlar om kollektivavtalstolkning –
kollektivavtalsbrott, s 51
• AD 2017 nr 27, som handlar om förtroendeskadlig bisyssla, s 65
• AD 2017 nr 28, som handlar om förtroendeskadlig bisyssla, s 75

Ladda hem rapporten: AD-domar april 2017