Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport maj 2017

Hej alla deltagare i Aktuell Arbetsrätt! Här hittar ni rapporten med samtliga AD-domar som avkunnats i maj 2017:

• AD 2017 nr 29, som handlar om semesterförmån och
bonusersättning, s 1
• AD 2017 nr 30, som handlar om skadestånd för förlorad
arbetslöshetsersättning, s 11
• AD 2017 nr 31, som handlar om kollektivavtalstolkning och
diskriminering av tidsbegränsat anställda, s 29
• AD 2017 nr 32, som handlar om interimistiskt beslut om
stridsåtgärd, s 71
• AD 2017 nr 33, som handlar om ändrad semesterförläggning, s 89
• AD 2017 nr 34, som handlar om brott mot företagshemlighetslagen –
preskription, s 109

Ladda hem rapporten: AD-domar maj 2017