Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport juli 2017

Hej alla deltagare i Aktuell Arbetsrätt! Här hittar ni rapporten med samtliga AD-domar som avkunnats i juli 2017:

• AD 2017 nr 45, som handlar om sexuella trakasserier och
diskrimineringsersättning, s 1
• AD 2017 nr 46, som handlar om avstängning vid sjukdom och
arbetstagares rätt till lön, s 9
• AD 2017 nr 47, som handlar om laglig grund för avskedande eller
saklig grund för uppsägning, s 17

Ladda hem rapporten: AD-domar juli 2017