30:e upplagan av Personaljuridik

Nu har 30:e upplagan av Personaljuridik kommit! Såhär säger Tommy själv;
”Första upplagan skrev jag 1979 som lärobok till studenterna i Umeå. Med begreppet Personaljuridik avsåg jag att avhandla inte bara den klassiska arbetsrätten utan även arbetsmiljölagstiftningen och de delar av socialförsäkringen som rör arbetsgivare och arbetstagare. Första upplagan omfattade 158 sidor och den nya upplagan är på 1083 sidor. En del har onekligen hänt! Det kan också noteras att den 30:e upplagan innehåller 1128 ändringar i förhållande till 29:e upplagan. Personaljuridik finns i en bokhandel nära Dig”
www.iseskog.se/bokhandel