Arbetsrättslig intensivutbildning Steg 1

6-dagarsutbildning (3-5 oktober + 17-18 oktober samt tentamen 28 oktober, 2017)

Välkommen till 6-dagarsutbildning i arbetsrätt med kursledaren Tommy Iseskog, motsvarande 15 högskolepoäng. Utbildningen arrangeras av vår samarbetspartner EdgeHR och det här är en av deras mest eftertraktade utbildningar.

Denna utbildning i arbetsrätt passar dig som behöver lära dig allt om arbetsrätten eller för dig som behöver en repetition av alla arbetsrättsliga områden. Vi går igenom områden som bl.a. anställning, kollektivavtal, uppsägning, diskriminering, arbetsmiljö och medbestämmande.

Utbildningens innehåll och upplägg

 • Vårt arbetsrättsliga system
 • Kollektivavtal
 • Föreningsrätt
 • Anställningsavtal
 • Uppsägning vid arbetsbrist
 • Övergång av verksamhet
 • Uppsägning av personliga skäl
 • Avskedande
 • Medbestämmandelagen
 • Arbetsmiljölagen
 • Diskriminering och likabehandling
 • Facklig förtroendeman
 • Arbetstidslagen
 • Kvittningslagen
 • Arbetstvister och arbetsrättsliga skadestånd

Du hittar komplett program längre ner på sidan.

Utbildningens upplägg

Undervisningen genomförs i seminarieform under 3 + 2 dagar samt 1 dags tentamen. Den här utbildningen i arbetsrätt genomförs som internat på herrgård utanför Stockholm. Teori varvas med praktiska övningar. Dagarna avslutas med gemensam middag. Du får möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med övriga deltagare och du bygger ett värdefullt personligt nätverk.

Kursdeltagarna erhåller ungefär en månad före kursstart ett bokpaket med läsanvisningar samt får tillgång till TIAN Internet gratis i 3 veckor.

Varför ska du gå utbildningen?

 • Du lär dig alla viktiga arbetsrättsliga regler från anställning till uppsägning
 • Du undviker kostsamma misstag när du har kunskap om arbetsrätten och gör rätt från början
 • Innehållet är praktiskt tillämpbart och relevant i ditt dagliga arbete med personalfrågor

Målgrupp

Alla som arbetar med eller som ska börja arbeta med arbetsrättsliga frågor/personalfrågor, företrädare för arbetstagarorganisationer, ekonomichefer, lönechefer med flera.

Datum

Utbildningen genomförs  3-5 oktober + 17-18 oktober + tentamen 28 oktober 2017.

Utbildningstimmar

Utbildningen ger 39 aktualitetstimmar för dig som är medlem i SRF och SRF lön.

Tentamen eller intyg

Du som har genomfört utbildningen har möjlighet att genomgå en skriftlig tentamen. Du som endast vill ha intyg på genomgången utbildning kan få detta. Tentamen genomförs på Sjöfartshuset, Skeppsbron 10 i Stockholm.

Kostnad

Kursavgiften är 44 000 kr exkl. moms. I avgiften ingår boken Personaljuridik och Läsanvisningar till Personaljuridik, provabonnemang på TIAN, Tommy Iseskogs Arbetsrättsliga Nyhetsbrev i 3 veckor, seminarier (med kaffe, lunch och middag under seminariedagarna) och tentamen. Kostnaden för logi tillkommer och betalas direkt till Krusenberg Herrgård.

Fortsättningskurser

Edge HR erbjuder även påbyggnadsutbildningar Arbetsrättslig Intensivutbildning steg 2, här lär du dig att tolka och analysera AD-domar samt Arbetsrättslig Intensivutbildning steg 3, som är en årlig fördjupningskurs om nya regler och rättsfallsövningar kring aktuella rättsfall.

BOKA UTBILDNING