Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport oktober 2017

Hej alla deltagare i Aktuell Arbetsrätt! Här hittar ni rapporten med samtliga AD-domar som avkunnats i oktober 2017:

• AD 2017 nr 51, som handlar om diskriminering genom bristande
tillgänglighet, s 1
• AD 2017 nr 52, som handlar om avskedande vid hot och påståenden
om våld, s 9
• AD 2017 nr 55, som handlar om kollektivavtalstolkning och rättstvist
om lön, s 21
• AD 2017 nr 56, som handlar om uppsägning, agerande som är att
jämställa med uppsägning, begreppet

Ladda hem rapporten: AD-domar oktober 2017