Föreläsning om Likabehandling

Torsdagen 12/10 föreläste Tommy i Linköping om Likabehandling. En fullsatt fullmäktigesal med deltagare från Myndighetsnätverket Östergötland. Borgmästare Helena Balthammar och Marie Daun, Utvecklingsstrateg inom demokrati och mänskliga rättigheter, inledde dagen.