Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport november 2017

Hej alla deltagare i Aktuell Arbetsrätt! Här hittar ni rapporten med samtliga AD-domar som avkunnats i november 2017:

• AD 2017 nr 57, som handlar om konkurrensklausul i
anställningsavtal, s 1
• AD 2017 nr 58, som handlar om arbetsbrist, fingerad arbetsbrist,
omplaceringsskyldighet och turordningsrätt, s 7
• AD 2017 nr 59, som handlar om arbetsskyldighet i ett
anställningsavtal, s 17
• AD 2017 nr 60, som handlar om upphörande av provanställning,
konkludent anställningsavtal och
semesterersättning, s 31
• AD 2017 nr 61, som handlar om sexuella trakasserier, trakasserier
som har samband med etnicitet och arbetsgivarens
utredningsskyldighet, s 47

Ladda hem rapporten: AD-domar november 2017