Medbestämmandelagen – stommen i den moderna arbetsrätten

En helt ny bok av Tommy Iseskog som uppmärksammar de praktiska tillämpningsfrågor som arbetsgivare och fackliga organisationer har haft att hantera sedan lagens tillkomst för 40 år sedan.

Medbestämmandelagen var en viktig del av den arbetsrätt som formulerades under 1970-talet och som alltjämt utgör stommen i den moderna arbetsrätten. Genom lagen reglerades ett helt nytt system av förhandlingsrätt och förhandlingsskyldighet; ett system som skapade många frågor och ett stort mått av osäkerhet vid tillämpningen under många år.

Samtliga domar (ca 200) som avgjorts i Arbetsdomstolen avseende medbestämmandelagens medbestämmanderegler kommenteras i boken.

Boken 40 med MBL är en uppföljare till boken 10 med MBL som Tommy Iseskog skrev 1987.