Arbetsrättslig Intensivutbildning

Arbetsrättslig intensivutbildning finns i tre olika nivåer.
De olika utbildningarna ger dig allt från en grundlig genomgång av de mest centrala områden inom arbetsrätten, verktyg för att kunna lösa och hantera konkreta arbetsrättsliga problem till aktuell nyhetsuppdatering och  fördjupning inom utvalda arbetsrättsliga teman.

Utbildningarna motsvara från 7,5 till 15 högskolepoäng och arrangeras av EdgeHR.

Grundläggande arbetsrätt 
Vår:13-15 mars + 9-10 april samt tentamen 21 april.

Höst: 2-4 oktober + 17-18 oktober samt tentamen 27 oktober

Metod och tillämpning

11-13 september samt tentamen 22 september

Fördjupning och nyhetsuppdatering 

14-16 maj