Intyg och Diplom till alla våra E-utbildningar!

  • När man klarat ett test till en föreläsning, får man ett intyg. När man klarat alla kunskapsfrågor i Chefspaketet (11 föreläsningar) och/eller i Bibliotekspaketet (alla 21 föreläsningar), får man ett diplom. Intyg och diplom lagras på ditt konto hos oss och får ett unikt ID-nummer för att garantera äktheten. Du laddar enkelt ner dina intyg och diplom, som du sedan kan dela på t.ex. LinkedIn.