Månadsrapport december 2017

Hej alla vänner i Aktuell Arbetsrätt!
Här kommer rapporten för december 2017 som innehåller följande domar:

• AD 2017 nr 62, som handlar om primär förhandlingsskyldighet vid
chefstillsättning, s 1
• AD 2017 nr 63, som handlar om semesterersättning, s 11
• AD 2017 nr 64, som handlar om lön och redovisning av skatt, s 15
• AD 2017 nr 65, som handlar om indirekt diskriminering på grund av
religion, s 19
• AD 2017 nr 66, som handlar om rätt till lön och
semesterersättning, s 31
• AD 2017 nr 67, som handlar om konkludent anställningsavtal och
brott mot lojalitetsåtagandet, s 37

Ladda hem rapporten: AD-domar december 2017

Vi ses i februari i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Skellefteå!