Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport januari 2018

Hej alla vänner i Aktuell Arbetsrätt!
Här kommer rapporten för januari 2018 som innehåller följande domar:

  • AD 2018 nr 3, som handlar om skiljeförfarande – dispositivt rättegångshinder, s 1
  • AD 2018 nr 4, som handlar om informationsskyldighet enligt medbestämmandelagen, s 9

Ladda hem rapporten: AD-domar januari 2018

Vi ses i februari i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Skellefteå!