Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport febuari 2018

Hej alla vänner i Aktuell Arbetsrätt!
Nu i mars kommer rapporten för februari 2018 som innehåller följande domar:

  • AD 2018 nr 7, som handlar om preskription vid fordran och kollektivavtalsbrott, s 1
  • AD 2018 nr 9, som handlar om förhandlingsskyldighet för en arbetsgivarorganisation, s 13
  • AD 2018 nr 10, som handlar om kollektivavtal, ensidig arbetstagarförmån, förhandlingsskyldighet, avskedande och kvittning, s 25
  • AD 2018 nr 11, som handlar om diskriminering vid förmodad funktionsnedsättning, s 49

Ladda hem rapporten: AD-domar februari 2018

Vi ses i april i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Skellefteå!