E-handel – vad håller vi egentligen på med?

I min barndom var det vanligt med postorder. Ett antal företag inom olika branscher, främst kläder och fritidsprylar men också olika specialprodukter, skickade ut s.k. postorderkataloger. I dessa kataloger fanns bilder (ofta färggranna sådana) på de varor som lockade vår köplust(a). Genom att i ett av postorderföretaget förfrankerat kuvert skicka in beställningen uppkom den rättsligt bindande transaktion som säljaren fullföljde genom att skicka ut beställda varor i postpaket.

Idag låter det ovan beskrivna synnerligen omodernt. Den som idag handlar på nätet fnissar överlägset åt postorderkatalogen. Fnissar bäst som fnissar sist, tänker jag. Den enda skillnaden mellan den urålderliga postorderkatalogen och dagens näthandel är faktiskt själva beställningsproceduren. Istället för ifyllande av beställningsblankett och postande av densamma, knappas dagens beställning in på en digital beställningsblankett (understundom benämnd varukorg) och skickas genom att beställaren trycker på en sändknapp. För övrigt är allt detsamma, förutom att postkontoret har ersatts av en tobakshandel, en disk i livsmedelsbutiken eller något annat mer eller mindre otydligt utlämningsställe. En annan skillnad är att dagens paket som regel är sämre packade och att innehållet oftare har tagit skada av väder, vind eller slarv.

Jag har intryck av att det uppfattas som ”modernt” eller kanske rent av häftigt att handla på nätet. För en som var med på den riktiga postordertiden känns detta en smula komiskt. Är det häftigt att ”köpa grisen i säcken” eller att kunna ”handla närsomhelt”? Är det inte i så fall både häftigare och rationellare att kunna besiktiga varan eller till och med prova densamma, innan man köper den? Det moderna borde väl vara att handla IRL, om och när den möjligheten finns.

Vad har nu E-handel med arbetsrätt att göra? På temat ett hållbart arbetsliv (som har många olika perspektiv) kan vi konstatera att vi konsumenter onekligen kan påverka i vad mån och i vilken utsträckning som vi vill ha ett levande stadsliv med fungerande butiker. Det är idag ostridigt så att vår benägenhet att ägna oss åt den ”moderna postorderhandeln” påverkar många butikers möjligheter att överleva som just butiker (alla kan ju inte vara utlämningsställen för paket) och därmed påverkas sysselsättningen för många människor. Mitt köpbeteende påverkar alltså inte bara mig och tillverkaren av den vara jag köper. Även stadsbilden och arbetsmarknaden för butiksanställda påverkas så småningom, när vi utan att reflektera och okritiskt ägnar oss åt den postorderhandel som kallas näthandel.

Vidgar vi dessutom hållbarhetsperspektivet till den yttre miljön, torde vi kunna konstatera att allt skickande fram och (inte så sällan) tillbaka av små paket säkerligen har en större miljöpåverkan än de rationellare transporter som kan genomföras till och från butiker.

Tommy