Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport mars 2018

Hej alla vänner i Aktuell Arbetsrätt!
Nu i april kommer rapporten med samtliga AD-domar som avkunnats i mars 2018:

  • AD 2018 nr 13, som handlar om lönefordran och brott mot semesterlagen, s 1
  • AD 2018 nr 14, som handlar om olovlig stridsåtgärd och skadestånd för enskilda arbetstagare vid deltagande i olovlig stridsåtgärd, s 7
  • AD 2018 nr 15, som handlar om avskedande på grund av förtroendeförbrukande handlingar, s 47
  • AD 2018 nr 16, som handlar om rätt till sjuklön, s 57
  • AD 2018 nr 18, som handlar om avskedande vid förtroendeförbrukande handling, s 65

Ladda hem rapporten: AD-domar Mars 2018

Vi ses nu i april i Sundsvall, Göteborg, Stockholm och Skellefteå!