Uppdatering av E-utbildning – nya regler om rehabiliteringsplan!

Nu har vi varit i studion och spelat in en ny E-föreläsning i det alltid aktuella ämnet ”Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar – uppsägning vid sjukdom”. Efter bearbetning och tillägg av grafik kommer den att bytas ut så alla ni som har ett abonnemang där denna föreläsning ingår får automatiskt tillgång till den nya föreläsningen. De nya reglerna om rehabiliteringsplan träder ikraft den 1 juli 2018.