Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport maj 2018

Hej alla vänner i Aktuell Arbetsrätt! Här kommer rapporten för maj 2018 som innehåller följande domar från AD:

• AD 2018 nr 28, som handlar om uppsägning vid
förtroendeförbrukande handling, s 1
• AD 2018 nr 29, som handlar om arbetsgivare i ett
anställningsavtal, s 11
• AD 2018 nr 30, som handlar om skiljeklausul i anställningsavtal och
primär förhandlingsskyldighet enligt 13 §
medbestämmandelagen, s 19
• AD 2018 nr 31, som handlar om brott mot lojalitetsåtagandet i ett
anställningsavtal och företagshemlighetslagen, s 33
• AD 2018 nr 34, som handlar om olovlig stridsåtgärd, disciplinär
åtgärd, rätt till lön och LAS-varning, s 49
• AD 2018 nr 35, som handlar om uppsägningstid enligt kollektivavtal
vid verksamhetsövergång, s 67

Ladda hem rapporten: AD-domar maj 2018

Vi ses nästa gång i juni i Sundsvall, Göteborg, Stockholm och Skellefteå!