Ny lag om rehabilitering – nyinspelad E-föreläsning

Regelverket kring arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och förstärkt anställningsskydd för sjuk arbetstagare ändras från och med den 1 juli 2018 på en praktiskt viktig punkt.

De nya reglerna innebär att arbetsgivaren är skyldig att upprätta en plan för återgång i arbete. Kravet på en upprättad plan gäller om det kan antas att sjukfrånvaron/nedsättningen i arbetsförmågan kommer att bestå i minst 60 dagar. Om det är medicinskt klart att arbetstagaren kommer att återvinna sin arbetsförmåga fullt ut senast sjukdag 59, gäller alltså inte skyldigheten att upprätta en plan för återgång i arbete.

I den nya e-föreläsningen behandlar Tommy Iseskog innebörden av den nya regeln, vad en plan för återgång i arbete ska innehålla och hur de nya kraven påverkar arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och arbetstagarens förstärkta anställningsskydd. Föreläsningen är för övrigt också uppdaterad med beaktande av ny rättspraxis.