Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport juni 2018

Hej alla vänner i Aktuell Arbetsrätt! Här kommer rapporten för juni 2018 som innehåller följande domar från AD:

• AD 2018 nr 39, som handlar om avskedande vid
förtroendeförbrukande handling, s 1
• AD 2018 nr 41, som handlar om uppsägning på grund av arbetsbrist
och tillräckliga kvalifikationer vid omplacering och
turordning, s 11
• AD 2018 nr 42, som handlar om direkt eller indirekt diskriminering
på grund av funktionsnedsättning, s 23

Ladda hem rapporten:AD-domar Juni 2018