Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport juli 2018

Hej alla vänner i Aktuell Arbetsrätt! Här kommer rapporten för juli 2018 som innehåller följande domar från AD:

• AD 2018 nr 45, som handlar om förtroendeskadlig bisyssla, s 1
• AD 2018 nr 46, som handlar om avtal om anställningens
upphörande, s 11
• AD 2018 nr 48, som handlar om avskedande vid
förtroendeförbrukande handling, s 17
• AD 2018 nr 49, som handlar om konkurrensklausul i
anställningsavtal och brott mot lojalitetsplikten i
en anställning, s 25
• AD 2018 nr 50, som handlar om primär förhandlingsskyldighet
enligt 38§ medbestämmandelagen i en
utbildningssituation, s 43

Ladda hem rapporten:AD-domar juli 2018