Nu är årets upplaga av boken Personaljuridik här med uppdaterade läsanvisningar!

Beställ dina ex av böckerna här!

Detta är den trettioförsta upplagan av boken Personaljuridik. I den första upplagan (1979) myntade Tommy Iseskog begreppet “personaljuridik”, som beskriver de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Boken är upplagd så att den ska kunna användas som såväl handbok som lärobok inom området.

I Personaljuridik 31:e upplagan, som utkommer trettionio år efter bokens första upplaga, har samtliga kapitel reviderats med beaktande av ny lagstiftning och utvecklad rättspraxis.

Särskilt viktiga förändringar har gjorts i kapitlen om kollektivavtal, anställning, diskriminering och skydd för företagshemligheter.