Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport oktober 2018

Hej alla vänner i Aktuell Arbetsrätt!
Oktoberrapporten innehåller följande domar från Arbetsdomstolen:

• AD 2018 nr 61, som handlar om interimistiskt förordnande avseende
s.k. värvningsklausul, s 1
• AD 2018 nr 62, som handlar om interimistiskt förordnande avseende
s.k. värvningsklausul, s 15
• AD 2018 nr 63, som handlar om kollektivavtalstolkning – gemensam
partsvilja, s 29
• AD 2018 nr 65, som handlar om kollektivavtalsbrott avseende
kontroll av avlöningslistor, s 39
• AD 2018 nr 66, som handlar om avskedande vid olovlig
frånvaro, s 49
• AD 2018 nr 67, som handlar om medgiven talan – uppsägning av
personliga skäl, s 57

Ladda hem rapporten: AD-domar oktober 2018