Karensavdrag istället för karensdag – nya boken Sjuklönelagen!

Direkt från tryckeriet kommer den trettonde upplagan av denna bok. Här kommenterar Tommy Iseskog sjuklönelagens regler och det innehåll dessa regler har från och med den 1 januari 2019 med bl.a. helt nya regler om karensavdrag istället för karensdag. Köp ditt ex i vår bokandel!