Månadsrapport December 2018

Hej alla deltagare i Aktuell Arbetsrätt!
Här kommer årets första månadsrapport med förra årets sista AD-domar som avkunnades i december 2018:

  • AD 2018 nr 75, som handlar om lönefordran, s 1
  • AD 2018 nr 76, som handlar om uppsägning vid arbetsbrist, fingerad arbetsbrist och omplaceringsskyldighet, s 7
  • AD 2018 nr 77, som handlar om avtal i anställningen – återbetalningsskyldighet för utbildningskostnad, s 17
  • AD 2018 nr 78, som handlar om kollektivavtalsbrott, skadestånd vid kollektivavtalsbrott och förhandlingsvägran, s 23
  • AD 2018 nr 79, som handlar om krav på lön – bevisbörda vid lönekrav, s 37
  • AD 2018 nr 80, som handlar om medgiven talan, s 57

Ladda hem rapporten: AD-domar december 2018