Arbetsrättslig Intensivutbildning, grundläggande arbetsrätt

12-14 mars + 1-2 april + tentamen 13 april 2019
Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsrätt och omfattar arbetsrättens centrala delar – den kollektiva arbetsrätten, anställning, anställningsavtal, anställningsskydd, uppsägning, medbestämmande, arbetsmiljö, diskriminering, likabehandling, facklig förtroendeman, arbetstid och kvittning.

Läs mer och boka din plats här