Månadsrapport januari 2019

Hej alla deltagare i Aktuell Arbetsrätt!
Här kommer de första AD-domarna 2019:

• AD 2019 nr 2, som handlar om uppsägning av personliga skäl – arbetsvägran och otrevligt uppträdande gentemot chef, s 1
• AD 2019 nr 3, som handlar om kollektivavtalstolkning angående inhyrning och skadestånd vid kollektivavtalsbrott, s 19
• AD 2019 nr 5, som handlar om avskedande vid påstådd arbetsvägran, s 29

Ladda hem rapporten: AD-domar januari 2019