Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport mars 2019

Hej alla deltagare i Aktuell Arbetsrätt! Här kommer rapporten med samtliga AD-domar som avkunnats i mars 2019:

  • AD 2019 nr 14, som handlar om brott mot företagshemlighetslagen och lojalitetsåtagandet i anställningen, s 1
  • AD 2019 nr 15, som handlar om avskedande av generaldirektör, s 9
  • AD 2019 nr 16, som handlar om kollektivavtalstolkning, s 51
  • AD 2019 nr 17, som handlar om anställningsavtal, s 65

Ladda hem rapporten: AD-domar mars 2019