Vårbudgeten och den ljusnande framtid som är vår

Årets vårbudget och vårändringsbudget präglas av dels att riksdagen i december fattade beslut om en budget som inte regeringen står bakom, dels den 73-punktsöverenskommelse mellan regeringspartierna, centern och liberalerna som har gått till världshistorien (ja, i alla fall den svenska historien) som januariavtalet.

Det s.k. reformutrymmet (som väl knappast någon begriper vad det egentligen betyder) uttrycks vara begränsat eller näst intill obefintligt. Ändå beskrivs föreslagna åtgärder som diverse krafttag. Så brukar det alltid vara i alla budgetsammanhang. Således inget nytt i sig.

På arbetsmarknadsområdet föreslås att arbetsgivaravgiften för unga ska sänkas från 31,42% till 10,21 %. Endast den del av arbetsgivaravgiften som ska gå till pensionen ska betalas för dessa unga. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019. Tanken med denna reform är att uppmuntra anställning av ungdomar mellan 15 och 18 år för exempelvis sommarjobb och helgjobb. Lovvärt men knappast en insats som från arbetsmarknadssynpunkt kan betecknas som kraftfull.

Regeringen har tidigare föreslagit att den särskilda löneskatten för personer som har fyllt 65 år ska avskaffas. Idag betalar arbetsgivaren arbetsgivaravgifter om 10,21% för dessa personer. Därutöver betalas den särskilda löneskatten som är 6,15%. Det är just den sistnämnda skatten som kommer att avskaffas den 1 juli i år. Också lovvärt i tider då politiken famlar efter halmstrån (och andra verktyg) i syfte att förmå arbetstagare att arbeta längre i livet.

Apropå det sistnämnda konstaterandet så noterade jag att Fredrik Reinfeldt häromdagen upprepade sitt förslag om att vi ska kunna (och förmodligen bör) arbeta till 75 års ålder. Lagstiftningen är på väg att förändras när det gäller den s.k. LAS-åldern (som idag är 67 år). Regeringen har lagt fram en proposition, som bl.a. innebär att LAS-åldern höjs till 68 år redan nästa år och till 69 år tre år senare (alltså 2023). Dessutom kommer de nya reglerna att innebära att den s.k. fönsterregeln i lagen om anställningsskydd avskaffas. Fönsterregeln innebär att en arbetsgivare kan avsluta en tillsvidareanställd arbetstagares anställning just den månad då arbetstagaren fyller 67 år. Nästa månad gäller lagens allmänna krav på saklig grund. De nya reglerna kommer att innebära att arbetsgivaren kan säga upp en arbetstagare, som har uppnått LAS-åldern, med en månads uppsägningstid. Från och med att arbetstagaren fyller sin LAS-ålder ska alltså arbetsgivaren kunna säga upp arbetstagaren utan att behöva ha saklig grund för uppsägning.

Huvudargumentet för en höjd LAS-ålder är att medellivslängden har ökat och ökar i stadig takt. För närvarande ökar medellivslängden med 2,5 timmar per dygn! Så den ljusnande framtid är vår! Eller är det så att den ljusnande framtiden är våren? Alltså något högst tillfälligt och övergående?!

Tommy Iseskog