Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport maj 2019

Hej alla deltagare i Aktuell Arbetsrätt!
Här kommer rapporten med samtliga AD-domar som avkunnats under maj månad:

  • AD 2019 nr 28, som handlar om avskedande vid order- och arbetsvägran, s.1
  • AD 2019 nr 29, som handlar om fordran på lön, s 9
  • AD 2019 nr 30, som handlar om fordran på lön, s 15

Ladda hem rapporten: AD-domar maj 2019