Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport juni 2019

Hej alla deltagare i Aktuell Arbetsrätt!
Här kommer alla AD-domar som avkunnats i juni:

  • AD 2019 nr 33, som handlar om avskedande vid olämpligt
    uppträdande, s 1
  • AD 2019 nr 34, som handlar om förhandlingsskyldighet och
    förhandlingsvägran, s 9
  • AD 2019 nr 35, som handlar om avskedande vid tillgreppsbrott
    samt kvittning, s 13

Ladda hem rapporten: AD-domar juni 2019