Stort och ödmjukt tack till alla TIAN-dagsdeltagare!

Ett stort varmt tack till alla 190 deltagare som kom för att vara med på årets TIANDAG! Ett stort tack även till Milla Johnsson som var moderator och hade två uppskattade frågestunder med Tommy. För första gången på 20 år höll vi dagen i egen regi, därför vill vi också rikta ett tack till den fantastiska personalen på Clarion hotel Sign där vi huserade under dagen.

Kompendium TIANDAGEN 2019