Vi har under tre jobbiga, roliga och mycket givande dagar grottat i AD-domar och rättsliga problem. Vi har gått Intensivutbildning Steg 2, Metod och Tillämpning, med Tommy på Krusenberg Herrgård!

Vi har lärt oss hur vi reder ut och löser problem HR ställs inför. Vi har lärt oss hur vi använder arbetsrätten som en ”ryggrad” i vårt arbete och hur vi systematiskt, steg för steg analyserar och metodiskt benar ut vad som är relevanta fakta för aktuell problemställning. Och vad är problemet/problemen? Ja det är viktigt att reda ut detta före analys av rättsfakta. Vi har fått lära oss att utkristallisera vad/vilka delar som är relevanta och vikten av att ta upp och åberopa i tid och på rätt sätt. Som HR (och facklig företrädare) får man ofta till sig en mängd uppgifter om vad som hänt. Många gånger kan en situation upplevas som rörig med mycket och motstridig information i olika delar och ofta är känslor inblandade. Nu har vi verktygen för att kunna få fram vad vårt rättsliga problem är och göra en analys utifrån detta! Personalpolitik spelar såklart också ofta in, men det är en annan kurs!