Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport september 2019

Hej alla deltagare i Aktuell Arbetsrätt!
Septemberrapporten innehåller två domar från EU-domstolen:

  • C-397/18 (dom 2019-09-11) , som handlar om diskriminering av arbetstagare med funktionsnedsättning vid uppsägning av personliga skäl, s 1.
  • C-366/18, (dom 2019-09-18),  som handlar om rätt till ändrade arbetstider vid  föräldraledighet, s 21.

Ladda hem rapporten: Domar september 2019