Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport oktober 2019

Hej alla deltagare i Aktuell arbetsrätt! Oktoberrapporten innehåller följande domar:

 AD 2019 nr 47, som handlar om formkrav rörande kollektivavtal och kollektivavtalstolkning, s 1

 AD 2019 nr 48, som handlar om kollektivavtalstolkning, s 13

 AD 2019 nr 49, som handlar om avskedande vid förtroendeförbrukande handling, s 27

Ladda hem rapporten: AD-domar oktober 2019