Aktuell Arbetsrätt Månadsrapport November 2019

Ladda hem rapporten: AD-domar november

Domar från Arbetsdomstolen november 2019

1. AD 2019 nr 50 Fallet, som handlar om kollektivavtalstolkning – gemensam partsvilja, tillämpningspraxis och avtalets ordalydelse, refereras ingående på vita blad

2. AD 2019 nr 51 Förlikning

3. AD 2019 nr 52 Fallet, som handlar om behörig domstol, refereras ingående på vita blad

4. AD 2019 nr 53 Fallet, som handlar om arbetsgivarens rätt att förfoga över upphovsrättsliga prestationer, refereras ingående på vita blad

5. AD 2019 nr 54 Förlikning

6. AD 2019 nr 55 Tredskodom